Promotion Test 2012 http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/ Promotion Test 2012 Kumi-san Kumi-san performing Sesan http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=170506374 170506374 Bruce Lee-san Bruce Lee-san performing Piyan Nidan http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=170506375 170506375 Nathan-san Nathan-san performing Nai han Shodan http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=170506376 170506376 Cynthia-san Cynthia-san performing Passai (披塞) http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=170506377 170506377 Ginowan Dojo Promotion Test Group Ginowan Dojo Group http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=170506378 170506378 Waiting their turn Waiting their turn http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=170506379 170506379 Yomitan Dojo Group Yomitan Dojo Group http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=170506380 170506380 Bun-kym Bun-kym http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680282 172680282 Sakara Sakara http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680283 172680283 Guest performer Guest performer http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680284 172680284 Uechi-Sensei Uechi-Sensei http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680285 172680285 Akira-Sensei Akira-Sensei http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680286 172680286 Andreas Andreas http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680288 172680288 Andrew Andrew http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680289 172680289 Douglas Douglas http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680290 172680290 Ginowan Dojo Ginowan Dojo http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680291 172680291 Nathan Nathan http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680292 172680292 Atsushi Atsushi http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680293 172680293 Timothy Timothy http://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=172680294 172680294