Kenpo https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/ Kenpo Sensei Kiyan Sensei Kiyan https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666154 141666154 Promotion Certificate Promotion to Brown Belt https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666155 141666155 Promotion Promotion to 3rd degree https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666156 141666156 Promotion to 4th degree Promotion to 4th degree https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666157 141666157 Ganeko Festival Ganeko Festival https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666158 141666158 Karate Tournament Trophy Photo Karate Tournament Trophy Photo https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666159 141666159 Celebration Party Celebration Party https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666160 141666160 Anniversary Celebration Anniversary Celebration https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666211 141666211 Class in Yomitan Class in Yomitan https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666212 141666212 Student photo Student photo https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666237 141666237 Okinawa Kenpo Okinawa Kenpo https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666239 141666239 Officer Club Ceremony Officer Club Ceremony https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666240 141666240 Student Visit Student Visit https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=141666241 141666241 Promotion Promotion https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=156808940 156808940 Promotion Promotion https://www.okinawakenpokenyukai.com/apps/photos/photo?photoID=156808941 156808941